Publicaties

Goed leiderschap: een kwestie van tijd, inzicht en eenvoud

Mery de Kievid MMC werkt als transitiemanager en executive coach in organisaties die actief zijn in complexe omgevingen in de publieke en private sector. De rode draad in de diverse leiderschapsvraagstukken die ze dagelijks tegenkomt: de zoektocht van mensen en organisaties naar effectieve en goede oplossingen om meer of beter resultaat te behalen. In dit tijdperk van transitie en transformatie lijkt het of leiderschap als thema meer dan ooit vraagt om aandacht. Steeds meer boeken, artikelen en opleidingen vertellen ons hoe leiderschap vorm moet krijgen. De roep om goed, sterk, daadkrachtig en inspirerend leiderschap is groot. ‘De leiders’ hebben te maken met hoge verwachtingen en eisen. Terwijl de leiderschapsrol vaak niet meer gekoppeld is aan een formele functie; In moderne organisaties wordt van iedereen een mate van ‘zelfregie’ verwacht. En niet alleen daar: de behoefte aan goed leiderschap ademt als een hoopvolle zucht door maatschappij en dagelijks leven. Maar wat

Lees verder »

Waarde(n)vol aanbod voor betrokken leiders die willen weten of ze op de goede weg zijn

Voor moderne leiders die hun organisatie (en zichzelf!) sturen in snelle veranderingen, is nu een waardevol kompas beschikbaar: de waardenscan. Inzicht in persoonlijke waarden en de waarden van de organisatie is een krachtig instrument en informatiebron om te weten hoe je individuele-, team- en organisatie-doelstellingen kunt bereiken. Maar ook om de stand van zaken van een actueel verandertraject te bepalen. De waardenscan is een instrument dat jou en jouw organisatie enorm kan ondersteunen en richting kan geven. Het biedt inzichten op zeven lagen van zowel het persoonlijke- als het organisatiebewustzijn. De scan geeft helderheid of je handelt vanuit vertrouwen, en geeft duidelijkheid hoe jij je talenten en kwaliteiten als leider inzet. Meer weten over jouw eigen waardevolle wegwijzers? Als je een eerste indruk wilt krijgen hoe je in jouw team, organisatie of leiderschapsrol het werken vanuit waarden kunt inzetten als een waardevol richtinggevend instrument, dan kun je een persoonlijk waardenassessment

Lees verder »

Anders kijken naar zelfsturing – De beste stuurlui leren en anticiperen.

Zelfsturing voor een toekomstbestendige inrichting van organisaties. Een eigentijds organisatieconcept met grote potentie. Maar hoe zorg je als organisatie of team dat je de kracht ervan optimaal benut? Dat invoering daadwerkelijk (meer) tevreden klanten en medewerkers oplevert. Dat het bijdraagt aan innovatiekracht. En dat vakmanschap zich verenigt met wettelijke en financiële kaders en randvoorwaarden. Belangrijk uitgangspunt: Zelfsturing 3.0 is geen project dat je doet, maar een proces dat je leert en ontwikkelt. Door Mery de Kievid MMC Zelfsturing als ‘ei van Columbus’ in turbulente tijden? Een soort heilige graal die je de organisatie binnen voert, waarna alles in kannen en kruiken is? In theorie en op papier wordt de suggestie soms gewekt. De praktijk in organisaties is echter dynamischer. Zeker als het gaat om invoering van zelfsturing in bestaande organisaties. Medewerkers, management en bestuurders ervaren het verandertraject vaak als complex en veeleisend. En het blijkt niet eenvoudig om de échte

Lees verder »