Maatwerk Opleidingen

Alle opleidingen worden op maat gemaakt voor de betreffende organisatie. Voorbeelden zijn:

 • Groepsdynamische processen
 • (Executive) Coaching
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Omgaan met systeem- en organisatiedynamiek
 • Communicatie
 • Persoonlijk en professioneel leiderschap

Het Script Opleidingsconcept

 • Het Script richt zich op bewustwording, kennisoverdracht en gedragsverandering om van daaruit te komen tot oplossingen en een gewenst resultaat.
 • De opleidingen zijn modulair (op zichzelf staande eenheden) en bestaan uit een of meer bijeenkomsten, gecombineerd met zelfstudie en praktijkoefeningen.
 • Alle opleidingen zijn praktijkrelevant en praktisch toepasbaar.
 • De werkvormen zijn gebaseerd op een actieve inbreng van de deelnemer(s); praktijk casussen ingebracht door de deelnemer zelf zijn zeer relevant. Per module kunnen opdrachten worden verstrekt die voorafgaand aan de lessen worden voorbereid.
 • Om de deelnemers niet onnodig te onttrekken aan hun dagelijkse activiteiten zijn de modules compact. De mogelijkheid bestaat om de lesmodules te combineren met super- en of intervisiebijeenkomsten.

Elke deelnemer maakt aan het begin van het traject een persoonlijk ontwikkelplan of formuleert een persoonlijk leerdoel.