Supervisie

Een zorgvuldige vraag is de halve wijsheid. Francis Bacon. (filosoof)

Wanneer je een persoonlijke leervraag hebt ten aanzien van je werk is het prettig om te kunnen reflecteren op je eigen werkstijl. Het is de bedoeling dat je zicht krijgt op de dieperliggende patronen, motieven en overtuigingen die jouw interacties sturen. Zo kun je er in toekomstige situaties effectiever en bewuster mee omgaan. Ook brengen we in kaart welk handelingsrepertoire je nog meer tot je beschikking hebt. Verder leer je jouw denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen. Je leert je eigen ervaringen en resultaten te doorzien zodat je, nu en in de toekomst, beter kunt functioneren.

Het doel van supervisie is dat je weer regisseur wordt van je (werk) leven en dat je weet waar je bezieling, kracht en plezier liggen. De supervisie kan zowel individueel als voor een (bestaande) groep worden gegeven.