Intervisie

Wie naar binnen kijkt, ontwaakt. (C. G. Jung, psychiater)

In kleine groepjes van 6 tot 8 medewerkers (waarin geen sprake is van een hiërarchische relatie) doe je een beroep op je collega’s om mee te denken over persoonlijke en functie gebonden vragen. Je leert van elkaars kwaliteiten en successen. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van specifieke vragen volgens een daarvoor bedoelde methode. De deskundigheid binnen jullie organisatie wordt op deze manier zorgvuldig benut en verder ontwikkeld, met als doel de kwaliteit van het werk te bevorderen. De begeleide intervisie is erop gericht om groepen uiteindelijk geheel zelfstandig te laten functioneren.

Een intervisie beslaat een langere periode. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de vorm, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden: verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leertraject, goed kunnen luisteren/communiceren en het beheersen van de feedbackregels.