Organisatie Advies

Een ambachtsman beheerst de wisselwerking tussen hoofd, hart en handen, tussen problemen vaststellen en problemen oplossen, tussen het bedenken en het bouwen. (Vrij naar: Richard Sennett, socioloog, schrijver)

Mijn rollen van adviseur, opleider en (executive) coach lopen steeds meer door elkaar heen. De huidige dynamiek en context binnen bedrijven maken dat een adviesvraag veel meer omvat dan alleen de adviesopdracht. Voor veel van de opdrachten zet ik de vaardigheden en kwaliteiten uit eerder genoemde rollen in. Organisatieadvies is volgens mij een ambacht. Een ambachtsman weet op basis van kennis en ervaring hoe hij/zij moet handelen.

Door de principes van Action Learning toe te passen ontstaan resultaten die meer zijn dan de som der delen. De kern van Action Learning is leren door te doen. Tijdens het traject werken we met ‘real-life cases’: werkelijk bestaande, realistische taken en projecten.

Bij de start van het adviestraject is het inhoudelijke gesprek met de opdrachtgever van groot belang. Hier spreken we diepgaand over wat de ‘juiste’ vraagstelling voor de mogelijke opdracht moet zijn. Hierna worden afspraken gemaakt met het team dat binnen de organisatie betrokken is bij de verandering of het organisatieadvies. Voordat we overgaan tot implementatie, onderzoeken we de gewenste veranderingen op een gefocuste en gestructureerde wijze. Vervolgens ondersteun ik de implementatie, alleen of samen met de mensen uit de organisatie.

Bij organisatieadviestrajecten heb ik de mogelijkheid om samen te werken met een team van andere professionals. Het uitgangspunt is het aangaan van een langdurige samenwerkingsrelatie met de opdrachtgever. Kwaliteit en maatwerk staan daarin voorop.

Is uw interesse gewekt en wenst u een Analyse / Advies voor uw organisatie dan kunt u mij bereiken onder het volgende telefoonnummer: 06-27004265. Ik maak uiteraard graag een afspraak.