Organisatie / Team Analyse

Een korte introductie van Barrett Value Center over het in kaart brengen van stuurinformatie voor jouw organisatie of team.

Als je meer inzicht wilt krijgen in de cultuur van jouw team of organisatie, bewuster bezig wilt zijn met leiderschapsontwikkeling en stakeholdersmanagement, dan kom ik graag met je in gesprek om te bespreken hoe dit specifiek toegepast kan worden in jullie context.

Door te kijken naar persoonlijke waarden (drijfveren), organisatiewaarden en gewenste cultuurwaarden, krijg je inzicht in waar jullie kracht ligt om veranderingen door te voeren. De uitkomst van het onderzoek geeft richting aan een ontwikkel- of veranderingsaanpak.