Algemene Voorwaarden

Het Script is gevestigd in Doorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 301968710000.

Wij hanteren Algemene Leveringsvoorwaarden van de NOBCO; deze zijn van toepassing op alle door ons verrichte werkzaamheden. Op verzoek worden de leveringsvoorwaarden kosteloos toegezonden; ze staan ook op onze website; Algemene Voorwaarden NOBCO

Wij hanteren het klachtenreglement van de NOBCO. Deze kun je opvragen bij het Secretariaat.