E-Coaching

Als aanvulling op face-to-face (F2F) coaching kan de behoefte bestaan om het leer- en ontwikkeltraject via Skype, FaceTime of e-mail voort te zetten.

Net als bij de F2F-coaching staat bij E-Coaching de gewenste toekomstige situatie centraal.

Uitgangspunten

  • Het door jou gewenste eindresultaat wordt aan de hand van doelstellingen geformuleerd.
  • Aandachtspunten in elke sessie zijn: concreet ervaren (doen in de praktijk), bewustwording in gedrag en vaardigheden, leren kennen van de persoonlijke motivatie en overtuigingen, zicht krijgen op de dieper liggende drijfveren.

Afspraken en doelstellingen voor E-Coaching worden in overleg vastgesteld en beschreven in een persoonlijk plan van aanpak.

Voor Wie?

Voor iedereen met een persoonlijke en/of professionele ontwikkelingsvraag.

Contact

Mocht je alleen gebruik willen maken van E-Coaching zonder het face-to-face contact, dan bel ik je graag om via een telefonische intake te kunnen inschatten of alleen E-Coaching passend is bij de resultaten die je wilt behalen.