Werkwijze

Ieder draagt iets kostbaars in zich wat in geen ander te vinden is. Dat te vinden is zijn weg. (Martin Buber, theoloog en filosoof)

Tijdens een eerste ontmoeting exploreren we de wederzijdse verwachtingen en  ontdekken we of ‘de persoonlijke klik’ er is. Vanuit dit contact onderzoek ik wat ik kan betekenen bij de coach-advies vraag en de gewenste interventie.

Instrumenten en methodieken zijn voor mij hulpmiddelen en geen doel op zich; ze worden  ingezet als dit van toegevoegde waarde is om de gestelde doelen te bereiken.

Instrumenten waar ik mee werk zijn: MBTI®, BarOnEQ® Imaginatie, Individueel/Leiderschaps Value Assessment, TA, Jungiaanse Analyse, Reading, Mindmappen en Beelddenken. Ook de online 360 graden feedback, voice dialogue, RET, GROW en het CTT waardesysteem van Corptools® behoren tot mijn gereedschappen.  Het systemisch perspectief geeft op een prachtige manier inzage in (verborgen) patronen en dus de mogelijke veranderingen.

De instrumenten en methodieken kunnen zowel worden toegepast voor metingen in de organisatie als geheel als voor metingen op individueel niveau. Met mijn brede opleidingsachtergrond en ruime ervaring met bedrijfskundige processen spits ik mijn plan van aanpak precies toe op de situatie. Kijk voor meer informatie over mijn opleidingsachtergrond en portfolio op mijn LinkedIn pagina .(http://www.linkedin.com/in/merydekievid).