Team Coaching

Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief. (Auteur onbekend)

Gedeelde verantwoordelijkheid: dat is de sleutel voor een succesvol team. In een team heb je samen de taak om de missie en de resultaten van het bedrijf of de organisatie waar te maken. In een team waar met plezier wordt samengewerkt en waar de resultaten goed zijn, heerst vertrouwen er is er een optimale communicatie. Elk teamlid afzonderlijk én het team als geheel is dan in staat om  zich te ontwikkelen naar een hoger prestatieniveau.

Architectuur 

Op 6 lagen maken we inzichtelijk hoe het team functioneert. Zo krijg je zicht op (onbewuste) patronen en processen, zodat deze omgebogen kunnen worden naar efficiënt handelen, passie en plezier. Deze lagen zijn:

 • Ik
 • Gezamenlijke taak (doelen en resultaten)
 • Wij (team/groep)
 • Context
 • Teamdynamiek (interactie en patronen)
 • Het Verhaal

Het besluit om je (management) team te laten coachen neem je als onderstaande vragen actueel zijn:

 • Hoe kunnen we een open communicatiesfeer bevorderen waarin vertrouwen de basis is?
 • Hoe krijgen we de levendigheid (terug) in ons team?
 • Hoe kunnen we als team omgaan met veranderingen?
 • Hoe krijgen we ons team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?
 • Hoe krijgen we de onderlinge samenwerking van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar en werkbaar?
 • Hoe gaan we hier om met conflicten?
 • Hoe maken we optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
 • Hoe verbeteren we de sfeer en daarmee het werkplezier in het team?
 • Hoe zorgen we ervoor dat 1+1=3 wordt?

Proces

 1. Tijdens een intakegesprek inventariseren we welke wensen er zijn en welke bedrijfs- en organisatiedoelstellingen behaald moeten worden.
 2. Een plan van aanpak voor het begeleidingsproces beschrijft onze aanpak van de vraag; hieruit volgt een investeringsvoorstel.
 3. Start van begeleidingstraject (bij goedkeuring).