Consultancy – Organisatie Ontwikkeling

 • Ontwikkelen van:
  • Organisatie Bewustzijn
  • Organisatie Sensitiviteit
  • Organisatie Advies
  • Schaduwmanagement
  • Conflictbemiddeling

Ontwikkelen van Organisatiesensitiviteit/Organisatiebewustzijn is het hebben van inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt. Als je beschikt over organisatiesensitiviteit, dan houd je niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar heb je ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen. Je hebt ‘ voelsprieten’  en een ‘ goed werkend zesde zintuig’. Dit betekent dat je kennis hebt over de  machtsverdeling, besluitvorming en samenwerking binnen jouw organisatie of bedrijf. Je krijgt inzicht in jouw voorkeurstijlen op het gebied van communicatie, leidinggeven en leert te reflecteren op je handelen.

Je leert zicht te krijgen op de organisatie structuur, kunt de hiërarchie doorgronden en leert wat bij kan dragen tot een organisatie die werkt volgens de hoog-presterende maatstaven.