Mery de Kievid

Mery de Kievid MMC
Master Practitioner Register Coach

Na ruim 16 jaar ervaring in diverse functies in de profit- en non profitsector startte ik in 1999 mijn eigen bedrijf: Het Script. Mijn specialisme is de mens binnen de organisatie. Met een combinatie van (executive) coaching, opleiding en consultancy lever ik een bijdrage aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik werk vanuit de overtuiging dat bezielde professionals een betere en belangrijke bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten. De feedback die ik na een traject vaak krijg is dat men de gestelde doelen bereikt met meer zingeving, plezier en creativiteit.

Ik ga voor resultaat, maar niet over één nacht ijs. Eerst verdiep ik mij grondig in de vraag om te kijken naar wat wezenlijk is, waar het écht om gaat. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat mijn advies altijd rekening houdt met zowel de talenten en behoeftes van het individu als de organisatiestructuur, het totale systeem en de context.

Ik ben geëngageerd en gepassioneerd. Laat mij inspireren door de bestaande situatie om tot een oplossing, aanpak en nieuwe structuur te komen. Mijn daadkracht wordt gecombineerd met het vermogen om te verbinden. Communicatie is daarbij altijd een rode draad. Als bezielde mensen samen bouwen aan een vitale organisatie, dan is mijn missie geslaagd.